Reiki – Groene Os


Wat kan Reiki voor je dier betekenen?

Reiki, je hebt er vast al eens van gehoord. Sommige mensen vinden het zweverig gedoe, andere vinden het een wonder. Maar wat het ook is, Reiki kan wel de kwaliteit van leven voor mens en dier verhogen. Ik raakte aan de praat met Dea Broersen, voorzitter van de Reikicirkel voor dieren, een non-profit organisatie met een missie! Dit artikel is in samenwerking met deze bevlogen vrouw geschreven. Samen vertellen we je graag meer over Reiki voor dieren.

 

Hoe werkt Reiki

Het woord Reiki komt uit het Japans van rei (geest of ziel) en ki (energie of levenskracht). Het gaat dus, losjes vertaald, om een universele levensenergie. De essentie van Reiki is dat alles energie is: licht, emoties, onze lichamen. Energie heeft een bepaalde frequentie of trilling. Deze trilling kan bijvoorbeeld invloed hebben op het opnieuw in balans brengen van fysiek of psychisch ongemak.

Bach Bloesems werken bijvoorbeeld met hetzelfde principe.

Bij de opleiding in Reiki, veelal in drie verschillende graden, leren behandelaars te werken met deze energie. In eerste instantie rechtstreeks, zowel voor zichzelf als voor andere mensen, dieren, planten en al wat leeft, en in een later stadium ook op afstand, waarover later meer. Behandelaars worden via een bijzonder Reiki ritueel een kanaal voor de helende energie. Dit ritueel wordt uitsluitend toegepast door een Reiki Master/Teacher, de hoogste graad in Reiki.

De invloed van energie en gedachtes op planten kun je goed zelf observeren door een experiment te doen:

  • Neem 2 plantjes
  • Zet ze onder de dezelfde omstandigheden (pot, aarde, voeding, zonlicht)
  • Op een blaadje papier schrijf je positieve woorden en gedachten, op een ander blaadje negatieve woorden. De blaadjes leg je onder de pot of plak je eraan vast
  • Gedurende 30 dagen geef je de planten exact dezelfde hoeveelheid water

Je kunt dit experiment ook doen met gesproken woorden, zoals in dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=Yx6UgfQreYY
Of door de ene plant positieve energie te sturen en de andere niet!

 

Wat gebeurt er tijdens een Reiki-behandeling

In essentie zoekt de behandelaar naar balans en harmonie in het energieveld van de ‘cliënt’- mens of dier – door de helende energie te laten stromen. Onder andere vindt dit plaats via de chakra’s, centrale punten in ons energetisch lichaam. Deze chakra’s kunnen als het ware verstopt zijn, door ziekte, stress of een ander psychisch trauma. Met Reiki wordt deze blokkade weggenomen door het afvoeren van vastzittende energie, het laten stromen van nieuwe energie en zo kunnen de chakra’s weer optimaal functioneren.

Tijdens een behandeling gebruikt de behandelaar overigens niet zijn of haar eigen energie, maar zorgt voor een verbinding tussen de ‘cliënt’ en de universele energie doordat de Reiki-behandelaar als ‘kanaal’ fungeert.

Er is wel verschil tussen een reikibehandeling voor mensen of voor dieren, maar dit voert voor dit artikel wat ver. We beperken ons dus vooral tot Reiki voor dieren.

 

Geneeswijze of wellness?

Reiki kan als energetische behandeling nooit de diagnose en behandeling van een dierenarts vervangen. Reiki kan wel aanvullend, dus naast de bestaande behandeling, worden toegepast.

Als je een Reiki-behandelaar zoekt, pas dan op voor aanbieders die claimen de meest ernstige aandoeningen te kunnen genezen. Dat zijn natuurlijk verwachtingen die ook Reiki niet kan en wil waarmaken. Iemand die zegt dat wel te kunnen, is niet de juiste persoon voor jouw dier.

Reiki zou je kunnen zien als een manier om tot ontspanning te komen en het welbevinden en de levenskwaliteit te vergroten.

 

Wat kun je verwachten?

Dieren liegen niet. En juist bij zoiets als Reiki valt het vaak op hoe open dieren hiervoor staan. Ze vinden Reiki-behandelingen meestal prettig om te ontvangen en gaan er helemaal voor liggen of staan.

Je kunt meer ontspanning bij je dier verwachten, pijnverlichting, algeheel herstel en ook bijvoorbeeld wondgenezing kan worden bevorderd. Als aanvulling kan het stress van een reguliere medische behandeling (kan) verminderen. Voor en na een operatie brengt Reiki rust, terwijl de narcose sneller wordt afgevoerd.

Iemand die goed is opgeleid om met Reiki voor dieren te werken moet veel geduld hebben en heeft ook geleerd wat een amerikaanse healer op dit punt noemt: let the animal lead. Dat betekent onder andere dat het dier zelf aangeeft wanneer de behandeling klaar is. Dan loopt het dier weg of laat met andere signalen merken dat het genoeg is.

 

Wanneer Reiki

Reiki kan bijvoorbeeld gebruikt worden als:

  • aanvulling op medische behandeling
  • methode om te ontspannen en stress af te voeren
  • hulp om rustiger wakker te worden uit narcose
  • ondersteuning van het stervensproces

 

Handopleggingen of op afstand

Reiki wordt soms gegeven door handopleggingen direct op of boven het dier, waarbij het dier concreet in dezelfde ruimte is. Dat op deze manier energieoverdracht plaats kan vinden, is goed voor te stellen. Het is dan wel handig dat je dier goed benaderbaar is.

Een andere optie is behandeling op afstand. Dit is wat lastiger om geen Jomanda-achtige praktijken voor je zien. Toch kan dit goed werken, zo blijkt uit feedback achteraf; mede van de baasjes en vrouwtjes.
We hebben het al gehad over hoe alles energie is en dus ook gedachten en intenties. Daarbij beheersen reikibehandelaars vanaf de Tweede Graad een speciale techniek om de energie over de grenzen van tijd en ruimte te sturen.

 

Wanneer kun je beter geen Reiki-behandeling geven?

Een reiki-behandeling met handoplegging kun je beter laten bij een botbreuk of als een dier op een andere manier acute pijn heeft. Dit moet eerst behandeld worden. Dieren kunnen vanuit pijn ook heel anders reageren.

Als het dier ook andere aanvullende behandelingen krijgt, zoals acupunctuur, moet je niet zomaar Reiki geven. Er kan dan beter wat tijd tussen zitten. Overleg dus vooral met de behandelaar.

 

Reikicirkel voor Dieren

De Reikicirkel voor Dieren is een prachtig initiatief van Reiki behandelaars met een groot hart voor alle dieren.

Aan de leden van de organisatie worden enige eisen in opleiding in Reiki gevraagd, zoals minstens beschikken over inwijding in de Tweede Graad.

Vervolgens stellen zij – uit dierenliefde – hun vaardigheden belangeloos beschikbaar voor dieren die gebaat zouden kunnen zijn bij Reiki.

Onder andere via e-mail kunnen op een centraal adres aanvragen voor behandeling van een dier worden gedaan, met een beschrijving van de hulpvraag en een foto van het dier waar het om gaat. De informatie wordt dan onder de leden gecirculeerd met een voorstel voor behandelmomenten. Zoveel mogelijk behandelaars stellen zich dan beschikbaar om een dier energie te sturen. Op afstand en indien gewenst ook ter plaatse. Omdat de reikicirkel momenteel uit meer dan 60 leden bestaat, zijn er ook altijd genoeg mensen die op de voorgestelde momenten kunnen.

Ze hebben geen winstoogmerk, maar vragen een kleine bijdrage van €15 voor de kosten van de organisatie. Voor dat bedrag blijft de organisatie draaiende en doen ze zelfs donaties aan goede dierendoelen.

Volg ze op Facebook!

 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vervangt niet het advies van een dierenarts.

Heb je vragen over onze producten of de toepassing ervan? Neem dan contact met ons op.
Ons team van natuurgeneeskundig therapeuten adviseert je graag.