Reiki voor dieren


wp258cc148_05_06Hoe werkt Reiki voor dieren?

Reiki betekent Universele Levensenergie die tijdens de behandeling met een uiterst krachtige trillingsfrequentie naar het lichaam stroomt. Door middel van onder andere handoplegging werkt deze energie uiterst helend op punten die uit balans zijn, en gaat daar waar de healing het meeste nodig is.

Een wondermiddel is deze methode niet, maar de energie kan onder andere pijn verlichten, rust en ontspanning brengen en mensen, dieren en al wat leeft fysiek en psychisch in balans brengen.
Voor dieren kan het toepassen van Reiki op afstand in veel gevallen rustiger zijn dan een rechtstreekse behandeling. Afstandshealing is een moeilijk grijpbaar, maar zeker buitengewoon effectief fenomeen. De behandelaars maken contact met de energie van uw dier door zich op een foto te concentreren, en sturen over de grenzen van tijd en ruimte heen energie met behulp van de methode voor afstandshealing.

 

Wat kan Reiki betekenen voor uw huisdier?

Wij weten vaak uit eigen ervaring hoeveel een huisdier in je leven kan betekenen. Omdat ze niet kunnen praten, is het voor ons extra moeilijk als ze ziek of gewond zijn. Ook wij schakelen direct onze dierenarts in, maar Reiki kan fantastisch worden ingezet ter aanvulling van een medische behandeling. De stress en de pijn die een medisch behandelingstraject soms met zich meebrengt, kunnen zo worden verminderd, het herstel wordt bevorderd en het hele systeem wordt verder ontgift. Behandeling met Reiki vervangt echter nooit die van de dierenarts, maar kan hier wel degelijk een ondersteunende rol in vervullen.

Huisdieren vinden het meestal heerlijk om Reiki te ontvangen. Vaak gaan ze er helemaal voor liggen, om zich volledig over te geven aan de energie en de trilling. In een enkel geval heeft het dier geen behoefte aan Reiki en zal dat dan ook duidelijk laten merken. En als het dier voldoende energie heeft opgenomen, merk je dat ook meteen. Dan loopt het dier weg of wendt zich duidelijk af. Meestal is een behandeling van dieren korter in duur dan bij bijvoorbeeld mensen. Als dieren ervoor openstaan, doen ze dat ook honderd procent, omdat ze volledig in hun gevoel blijven en daarmee ervaren wat het voor ze doet. Mensen blijven soms nadenken wat er nu precies gebeurt.

Een belangrijk aspect van reiki voor dieren is de begeleiding bij het stervensproces. Dieren ‘weten’ instinctief al dat het hun tijd is, maar we kunnen ze nog meer helpen met in rust en in alle vrede afscheid nemen door ze reiki te geven.

 

Welke dieren kunnen met Reiki worden behandeld?

Al wat leeft! Dus alle dieren, huisdieren, boerderijdieren, de vogels in de lucht en de vissen in de oceaan. Dat geldt zeker voor afstandsbehandelingen. Bij rechtstreekse behandeling maakt het ook niet uit, of het een groot of een klein dier is. Maar het is in dat geval wel prettig als het dier benaderbaar genoeg is om aangeraakt te worden.

 

Wat kun je van Reiki voor dieren verwachten?

Natuurlijk kunnen we ook van Reiki geen wonderen verwachten. Het is ook in zekere zin maatwerk, omdat de energie zich richt op wat er op dat moment specifiek nodig is voor uw huisdier. Dat betekent alleen natuurlijk niet, dat er spontane genezing optreedt voor een ziek dier in de laatste levensfase, dat een botbreuk plotseling geneest of wonden acuut dichtgaan.

Garanderen kunnen wij niets, maar weten uit ervaring wél hoe effectief Reiki kan werken als ondersteuning in levens- , ziekte- , en stervensprocessen.

Nog even in het kort waar wij uw huisdier specifiek mee kunnen helpen:

  • als aanvulling op een medische behandeling via dierenarts of dierenkliniek
  • ondersteunend in pijnbestrijding
  • ondersteuning bij een operatie – vooraf zorgt reiki voor ontspanning en achteraf voor een sneller afvoeren van de narcose
  • snelle wondheling
  • huidaandoeningen en allergieën
  • stress en onrust
  • bevordering van het energiepeil
  • gedragsproblemen
  • stervensbegeleiding en palliatieve zorg.

 

Tenslotte

We schreven het al, garanderen kunnen wij niets waar het gaat om de vaak zo vurig gewenste resultaten. Wat wij u echter wél kunnen garanderen, is dat wij ons met hart en ziel willen inzetten voor dieren, en dus ook voor uw dier.

Mocht u nog vragen hebben, u kunt ons altijd bereiken via het e-mailadres info@reikicirkelvoordieren.nl.